V celní problematice působíme od r. 1991. Nejprve jako OSVČ, od r. 2003 již jako společnost EURO CUSTOM s.r.o. Pracujeme klientským způsobem – smluvním zákazníkům zabezpečujeme kompletní celní služby týkající se odbavení zboží.

Vedle standardních služeb:

 • zastupování v celním řízení, zajištění celního dluhu
 • celní odbavení zboží v dovoze / vývoze
 • vyhotovení celních a přepravních dokladů
 • zpracování statistické evidence zboží intrakomunitárního obchodu Intrastat
 • vystavení, obstarání či vyřízení potřebných osvědčení a povolení
 • celní informace a poradenství,

jsme zaměřeni na zákaznický servis jež představuje:

 • konzultace zařazení zboží do celního sazebníku
 • přípravu podkladù pro celní řízení (zvl. vícepoložkový sortiment zboží)
 • projednání obchodních případů ve Vaší firmě, kurýrní rozvoz dokladů
 • pomoc a optimalizaci samostatného vedení agendy Intrastat
 • praktické zaškolení pracovníkù na profesi celní deklarant
 • zastupování firem ve správním řízení při jednání na Celním úřadě

Celní deklarace vyžaduje včasnou informovanost, komunikativnost, přesnost. Při splnění těchto podmínek Vám garantujeme plnou spokojenost s kvalitou naší práce. Samozřejmostí je ochrana obchodního tajemství a mlčenlivost našich pracovníků.